2417 PÅB: Advanced course in Condition Monitoring

City Country Reference Date
Strängnäs Sweden Taught in Swedish April 24-26, 2024

Påbyggnadskurs konditionsmätning vänder sig till användare som vill lära sig mer ingående analys av maskiner med instrumentsystemet Leonova™.

För största möjliga utbyte av kursen bör du ha genomgått Grundkurs i tillståndskontroll eller ha grundläggande kännedom om stötpulsmätning samt vibrationsmätning enligt ISO-norm.

Kursen omfattar genomgång av hur man tolkar spektrum samt hur man bör konfigurera sina mätuppdrag för att hitta olika fel. Efter genomgången kurs har du nödvändiga teoretiska kunskaper för att utvärdera fel som defekta lager, obalanser, feluppriktning samt enklare växellådsanalys. Du har även lärt dig att genomföra fasmätning samt hur detta används i analys av maskiner.

Fokus för utbildningen ligger på att konfigurera mätuppdrag samt analysera mätresultat i Condmaster®.

Kurslängd

2,5 dagar

Pris- och bokningsinformation

För offert, kontakta oss på academy@spminstrument.se.

Avbokningsregler: Avbokning sker kostnadsfritt fram till åtta dagar före kursstart. För avbokning som sker 7-1 dagar före kursstart debiteras en administrationsavgift på 3000 kr. Deltagare som är anmälda men ej kommer på första kursdagen faktureras med 50% av den totala kurskostnaden.

Reservation: Om antalet anmälda deltagare är färre än fyra kan kursen komma att flyttas eller ställas in.

--------------------------------------------------------------

Advanced course in condition monitoring

This advanced course in condition monitoring is held in Swedish.

The Advanced course in condition monitoring is intended for users who wants to learn more about machine analysis using the Leonova™.

For maximum benefit from the course you should have completed Basic course in condition monitoring or have good knowledge of the shock pulse measurement, and basic knowledge of vibration measurement according to ISO standard.

The course includes spectrum analysis and how to configure the measuring points to detect different machine faults. After completing the course, you will have the necessary theoretical knowledge to evaluate faults like bearing defects, unbalance, misalignment and very simple gearbox analysis. You will also learn about phase measurement and how this is useful in machine analysis.

The focus for this training is configuring measuring assignments and analysis of measuring results in Condmaster®.

Duration

2.5 days

Price and booking information

For a quotation, contact us at academy@spminstrument.se.

Cancellation policy: Cancellation is free of charge until eight days before the course starts. In case of cancellation within seven days prior to course start, a SEK 3.000 administration fee will be charged. Participants who are registered but do not turn up on the first course day will be billed with 50% of the total course fee.

Note: If the number of registered participants is less than four, the course can be moved or cancelled.